تعیین تعرفه خدمات نصب و راه اندازی دستگاه های GPS برای اعضا

98. 10. 25
بازدید: 2062

تعیین تعرفه خدمات نصب و راه اندازی دستگاه های ردیاب GPS برای اعضابه اطلاع می رساند در جلسه کمیته صنفی و اطلاع رسانی، تعرفه خدمات نصب و راه اندازی دستگاه های ردیاب GPS برای شرکت های عضو سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی تعیین گشت.در ادامه این مطلب خواهیم خواند : 

تعیین این تعرفه با هدف تشویق به ایجاد نظم در ارائه قیمت توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات و ایجاد مرجعی جهت ارجاع کارفرما در انجام پروژه ها انجام گرفته است. ایجاد سازوکار تعرفه برای سایر خدمات ارائه شده توسط شرکت های عضو سندیکا از برنامه های پیش رو خواهد بود.

جهت دریافت فایل تعرفه خدمات اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل اکسل محاسبه تعرفه خدمات اینجا کلیک نمایید.