دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (4 مهرماه 1395)

95. 06. 28
بازدید: 2052

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (4 مهرماه 1395)

بدین­وسیله از کلیه اعضای محترم سندیکا دعوت به عمل می ­آید که در روز یک شنبه مورخ 4 مهرماه 1395ساعت 9:30صبح در سالن جلسات واقع در ساختمان شمالی اتاق بازرگانی ایران   به آدرس خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره 9 شرکت فرمایند.

یادآور می ­شود همراه داشتن معرفی­ نامه رسمی و کارت شناسایی جهت ورود به جلسه الزامی است.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :

1ـ تغییر و اصلاح اساسنامه

 

دستور جلسه مجمع عمومی عادی:

1ـ رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش هیات مدیره، دبیر و بازرس

2ـ بررسی و تصویب ترازنامه و گزارش مالی سندیکا مربوط به دوره مالی منتهی به پایان سال 1394

3ـ تصویب میزان ورودیه و حق عضویت سالیانه اعضا به پیشنهاد هیات مدیره 

4- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان

5ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های مربوط به سندیکا

6- تعیین خط مشی سندیکا و بررسی و اخذ تصمیم در مورد پیشنهادهای هیات مدیره در این خصوص.