همکاری میان سندیکا و سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران؛ تجهیز 1600 خودروی جمع آوری پسماند به سیستم AVLS

99. 08. 07
بازدید: 1926

طی همکاری مثبت میان سندیکا و سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران؛

همکاری میان سندیکا و سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران؛ 1600 خودروی جمع آوری پسماند به سیستم AVLS مجهز شدند و 6 شرکت عضو سندیکا، تحت نظارت این تشکل 1600 خودروی جمع آوری پسماند را در بازه زمانی سه ماهه به سیستم موقعیت یابی مکانی AVLS  مجهز کردند. 

به گزارش روابط عمومی سندیکای شرکت های شناسایی و مکانیابی رادیویی، پروژه خدمات مشاوره و نظارت بر سامانه AVLs تجربه موفق سندیکای شناسایی و مکانیابی رادیویی با سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران است که طی آن 6 شرکت عضو سندیکا تحت نظارت این تشکل 1600 خودروی جمع آوری پسماند را در بازه زمانی سه ماهه به سیستم موقعیت یابی مکانی مجهز کردند و همچنان بازدیدهای دوره ای جهت بررسی صحت عملکرد سیستم ها در حال انجام است. 

امیرحسین جعفری سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران تجربه همکاری با سندیکا در پروژه خدمات مشاوره و نظارت بر سامانه AVLs را مثبت قلمداد کرد و به تشریح جزئیات پروژه پرداخت و گفت: شرکت های فعال در حوزه موقعیت یابی مکانی و رهگیری خودروها که از سوی سازمان فاوای شهرداری شناسایی و انتخاب شدند تا به اجرای این طرح بپردازند همه از اعضای سندیکا هستند. ما در سازمان مدیریت پسماند نیز پس از تجربه همکاری با چند شرکت پیمانکار به این نتیجه رسیدیم که یک تشکل به دلیل نگاه بیطرفانه نسبت به فعالیت اعضایش گزینه بهتری برای نظارت بر عملکرد شرکت های مجری به شمار می رود.

او افزود: همکاری با سندیکای شرکت های شناسایی و مکانیابی رادیویی مزیت هایی به همراه داشت، زیرا به عنوان یک تشکل رئوس صنف را می شناسند و با همه عناصر فعال در حوزه تعامل کاری و تخصصی دارد، زیر و بم کار را می شناسد و در ارزیابی و نظارت بر عملکرد شرکت های زیر مجموعه اش می تواند بدون جانبداری عمل کند. از سوی دیگر شرکت ها هم به دلیل جایگاه سندیکا در اتاق بازرگانی مقاومت کمتری از خود نشان میدهند و حداکثر همکاری را به عمل می آورند.

جعفری با استقبال از اینکه تشکل های بخش خصوصی در کنار دولت باشند و همکاری کنند، گفت: این همکاری از بروکراسی اداری کم میکند. البته بخش خصوصی نیازمند حمایت است هم حمایت های مالی و هم ارائه قراردادهای جذاب جهت به کار گیری شرکت ها در اجرای پروژه ها. از سوی دیگر تشکل ها به دلیل ماهیت حقوقی که دارند میتوانند به عنوان  پل ارتباطی میان بخش خصوصی و دولت به ایفای نقش بپردازند.  

جعفری افزود: امیدواریم در ادامه تجربه موفق همکاری در پروژه خدمات مشاوره و نظارت بر سامانه AVLs که سندیکای شناسایی و مکانیابی رادیویی نقش مشاور و ناظر شرکت های مجری را بر عهده داشت، بتوانیم همچنان از نظرات تخصصی و بی طرفانه سندیکا به عنوان یک مرجع قانونی و تخصصی بهره مند شویم.

در ادامه فرزین آذر مدیر انفورماتیک سازمان مدیریت پسماند شهرداری با بیان اینکه بیش از 1600 خودروی جمع آوری پسماند در بازه زمانی سه ماهه به تجهیزات موقعیت یاب اتوماتیک وسایل نقلیه (AVL) مجهز شدند، افزود: با استفاده از سیستم AVL طول و عرض جغرافیایی، میزان سرعت و مسیر وسایل نقلیه جمع آوری زباله را قابل رصد است و به دنبال آن از بروز بسیاری از تخلفات و  ورود به مناطق خارج از محدوده جلوگیری به عمل آمد و مصرف سوخت و عملکرد راننده ها نیز مورد پایش قرار گرفت.

او با بیان اینکه سندیکا در اجرای پروژه خدمات مشاوره و نظارت بر سامانه AVLs نقش تسهیلگر را داشت، گفت: سندیکای شرکت های شناسایی و مکانیابی رادیویی به عنوان یک تشکل و با تکیه بر روح حقوقی و ماهیت خصوصی اش، در ارتباط با سازمان پسماند شهرداری و شرکت های مجری طرح به عنوان یک شتابدهنده عمل کرد و موجب شد امور با اطمینان و راحتی بیشتری انجام شود.