امضای تفاهم نامه همکاری میان سندیکای شناسایی و مکانیابی رادیویی و گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

99. 09. 29
بازدید: 1466

 تفاهم نامه همکاری میان سندیکای شرکت های شناسایی و مکانیابی رادیویی با گروه پیشگامان کارآفرینی کارن در جهت ایجاد بسترهای مورد نیاز برای کارآفرینی، نوآوری و بهره مندی از ظرفیت های موجود سرمایه گذاری، امضا شد.

 به گزارش روابط عمومی سندیکای شرکت های شناسایی و مکانیابی رادیویی، سندیکا تفاهم نامه همکاری را با گروه پیشگامان کارآفرینی کارن با هدف ارتقای تعامل کارآفرینان، دانشجویان و دانش آموختگان با صاحبان صنایع و اجرای سیاست های حمایتی و اشتغال زایی در زمینه توسعه زیست بوم کارآفرینی و ایجاد فرصت های تعامل و همکاری بخش صنعت و بازرگانی کشور با صاحبان ایده های نوآورانه از طریق تشکیل شرکت های نوپا و توسعه دهنده کارآفرینی، امضا کرد.

این تفاهم نامه بر بهبود وضعیت کسب و کارهای نوپا و رونق زیست بوم کارآفرینی و ایجاد ارتباط سازنده میان بخش صنعت و کسب و کارهای نوپا در سطح کشور تمرکز دارد.

سندیکا زمینه و شرایط لازم برای برقراری ارتباطات موثر و سازنده میان کسب و کارهای نوپای تایید شده بر سامانه تامین مالی و سرمایه گذاری کارن کراد با بخش صنعت و ارتباط میان کسب و کارهای نوپا با سرمایه گذاران و دیگر کارآفرینان و نیز حامیان کسب و کارهای نوپا را فراهم میکند.

طبق این تفاهم نامه کارن کراد متعهد شده تا زمینه برای برقراری ارتباط میان صنعت و کسب و کارهای نوپای ثبت شده در سامانه تامین مالی خود فراهم کند و همینطور به حل و فصل مشکلات بخش صنعت از طریق متخصصان داخلی کمک کند.

خدمات کارن کراد عبارت از برگزاری جلسات بررسی و ارزیابی کسب و کارهای نوپا، ارائه مشاوره های حقوقی، مالی و تجاری به صاحبان کسب و کارهای نوپا و سرمایه گذاران است. همچنین با برگزاری کارگاه های آموزشی و دیگر رویدادهای کارآفرینی به ترویج فرهنگ کارآفرینی میان آنها کمک میکند.