برگزاری نشست فوق العاده کمیته صنفی سندیکا با مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

99. 11. 20
بازدید: 2158

جلسه فوق العاده کمیته صنفی سندیکای شرکت های شناسایی و مکانیابی رادیویی با مرکز تحقیقات شهر هوشمند جهت بررسی زمینه های همکاری طرح شده در تفاهم نامه فی مابین سه شنبه 21 بهمن ماه برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی سندیکای شرکت های شناسایی و مکانیابی رادیویی، تفاهم نامه میان سندیکای شرکت های شناسایی و مکانیابی رادیویی و مرکز تحقیقات هوشمند ایران با موضوع توسعه همکاری در زمینه های تخصصی و بهره مندی از دانش وتجربه خبرگان در زمینه های مشترک همکاری به امضا رسیده است.
از جمله اهداف و برنامه های این تفاهم نامه می توان به همکاری در پروژه های مرتبط با حوزه های فعالیت مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران، همکاری در راستای توسعه شهرهای هوشمند در ایران، توسعه دانش بومی در این حوزه، طراحی و اجرای پلتفرم های هوشمندسازی، همکاری در تولید محتوا، کتب، مقالات و نشریات مرتبط با حوزه های مشترک و همچنین همکاری در راستای ترویج هر چه بهتر و بیشتر فعالیت های طرفین در فضای مجازی و واقعی اشاره کرد.
این تفاهم نامه زمینه برای همکاری در زمینه برگزاری کارگاه ها، رویدادها، نمایشگاه، دوره ها و وبینارهای آموزشی مرتبط و ایجاد ظرفیت های آموزشی برای رشد و به روزنگهداشتن سطح علمی و فنی اعضا را فراهم آورده است.

جلسه فوق العاده کمیته صنفی سندیکا با حضور مدیران مرکز تحقیقات شهر هوشمند سه شنبه 21 بهمن ماه ساعت 11 تا 12:30 بر بستر اسکایپ و به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

جهت حضور در جلسه فوق از طریق لینک زیر وارد شوید:
https://join.skype.com/fEflNs1RGr88