تفاهم نامه بیمه تکمیلی سندیکای شرکت هایی شناسایی و مکانیابی رادیویی امضا شد

99. 12. 04
بازدید: 2287

تفاهم نامه بیمه تکمیلی سندیکا با شرکت بیمه دی به مدت یکسال امضا شد.

به گزارش روابط عمومی سندیکا، این تفاهم نامه شامل انوع بیمه نامه‌ها شامل بیمه‌های اموال، اشخاص و مسئولیت است که به شرح زیر هستند:

بیمه درمان تکمیلی، بیمه آتش‌سوزی، بیمه‌های اتومبیل اعم از بدنه و شخص ثالث، بیمه عمر و سرمایه‌گذار، بیمه‌های باربری، بیمه عمر و حوادث گروهی و انفرادی، بیمه مسئولیت، بیمه‌های مهندسی.

در این تفاهم‌نامه بیمه‌ دی متعهد شده تا خسارت‌های پاراکلینیکی را ظرف سه روز کاری و خسارت‌های بیمارستانی را ظرف 10 روز کاری پرداخت کند.

همچنین این تفاهم‌نامه فاقد دوره انتظار و محدودیت سنی در پرداخت حق بیمه است.

تخفیف‌های ارائه شده به این شرح است:

انواع بیمه آتش‌سوزی منازل مسکونی حداقل با 50 درصد نسبت به تعرفه بیمه مرکزی.

انواع بیمه آتش‌سوزی مراکز صنعتی و غیرصنعتی حداقل با 50 درصد نسبت به تعرفه بیمه مرکزی

انواع بیمه مهندسی حداقل تا 35 درصد نسبت به نرخ فنی حق بیمه محاسبه شده.

انواع بیمه بدنه اتومبیل حداکثر تا 70 درصد مازاد بر تخفیفات قانونی متعلقه نظیر تخفیف عدم خسارت با شرایط پرداخت 20 درصد نقد الباقی از یک ماه تا 11 ماه.

بیمه نامه شخص ثالث وفق قرارداد ضمیمه با شرایط پرداخت 12 ماهه به همراه 2.5 درصد تخفیف گروهی .

انواع بیمه درمان تکمیلی کارکنان و اعضا و افراد تحت تکفل ایشان طبق تعهدات و شرایط تایید شده دو طرف.

انواع بیمه عمر و حوادث حداقل تا 25 درصد تخفیف نسبت به تعرفه بیمه مرکزی.

انواع بیمه مسئولیت حداقل تا 40 درصد تخفیف نسبت به نرخ فنی حق بیمه محاسبه شده.

تمامی شرکت‌های دانش‌بنیان پیوست این تفاهم‌نامه مجاز به استفاده از شرایط مذکور هستند.

بیمه عمر و سرمایه‌گذاری با شرایط ویژه به صورت انفرادی و گروهی

 

قابل ذکر است که قرارداد بیمه تکمیلی آسماری به اتمام رسیده است.

 

ارائه تعهدات بیمه دی