قابل توجه اعضای محترم سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی

00. 07. 08
بازدید: 3079

اعضای محترم سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی: به استحضار می‌رساند، اخیرا شخصی ضمن تماس با یکی از اعضای محترم سندیکا خود را رئیس سندیکا معرفی کرده و با آوردن نام سایر اعضای هیأت مدیره و ادعای تایید آنها، و به قصد کلاهبرداری، درخواست وجه فوری و ضروری کرده است.

یکی از شماره‌های تماس نامبرده 09900488726 می‌باشد. مستدعیست ضمن خودداری از ادامه ارتباط با کلاهبرداران، مراتب را به دبیرخانه سندیکا اطلاع دهید.
ضمنا سندیکا شکایتی را در این مورد تنظیم و پیگیری خواهد کرد.