نتیجه انتخابات کمیسیون‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

00. 07. 11
بازدید: 3812

انتخابات کمیسیون‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در حال برگزاری است و تا کنون نتایج انتخابات سه کمیسیون شبکه، ساخت مراکز داده و اینترنت اشیا که به نوعی با سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی رادیویی مرتبط است، مشخص شده است.


اعضای محترم سندیکا جهت آشنایی با افراد کمیسیون‌ها، می‌توانند اخبار مربوط به این انتخابات را دنبال کنند.