انتصاب دبیر جدید سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی رادیویی

01. 03. 01
بازدید: 4869

 

نظر به استعفای دبیر سندیکا و تصویب هیأت مدیره، آقای مهندس طریقت به‌عنوان دبیر جدید سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی رادیویی منصوب شدند.

با تصمیم هیأت مدیره، دبیر جدید سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی رادیویی منصوب شد.

این مهم را به ایشان و همه اعضای سندیکا تبریک عرض کرده و برای دبیر قبلی سندیکا، خانم دکتر بنکدارپور که ریاست مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران را بر عهده گرفته‌اند آرزوی موفقیت داریم. امید است شاهد توفیق و سربلندی روزافزون سندیکا باشیم.