ارائه راهکار پیرامون اثربخشی سامانه مدیریت یکپارچه آرد

01. 03. 31
بازدید: 4974

جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف ارائه سامانه‌های مرتبط با خرید، فروش، حمل و نگهداری آرد تولید داخل و وارداتی و همچنین ارائه ماژول‌های مرتبط با سامانه مذکور با حضور نمایندگانی از سوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد.

بر اساس گزارش روابط عمومی سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی رادیویی، با توجه به محتوا و اهداف این جلسه که به ارائه ماژول‌های مرتبط خرید، فروش، حمل و نگهداری آرد مربوط بود، سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی رادیویی به عنوان یکی از نمایندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایران در این جلسه حضور یافت.

نماینده سندیکا در رابطه با این سامانه که توسط وزارت جهاد کشاورزی با نام سامانه مدیریت یکپارچه آرد نامگذاری شده است، پیشنهادات و راهکارهایی را در راستای بهبود اثربخشی این سامانه مطرح و آمادگی سندیکا را جهت ارائه مشاوره فنی و اجرایی دستگاه‌های زیربط اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، استفاده از زیرساخت‌ها و موقعیت‌یابی ماهواره‌ای نظیر GPS و GNSS و نیز سیستم‌های اطلاعاتی مکانی GIS از جمله این پیشنهادات بود.