فراخوان ثبت نام در نمایشگاه الکامپ

01. 04. 12
بازدید: 4980

 

سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی رادیویی در نظر دارد، با حضور در پاویونی در نمایشگاه الکامپ جهت معرفی شرکت‌های عضو اقدام نماید.

نظر به به برگزاری نمایشگاه الکامپ در تاریخ 10 الی 13 مردادماه 1401، سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی رادیویی در نظر دارد در صورت استقبال اعضای محترم، پاویون نمایشگاهی جهت معرفی شرک ها و در محل برگزاری اختیار نماید.

 لذا از شرکت های عضو علاقه مند دعوت به عمل می آید درخواست خود را تا پایان روز چهارشنبه 15 تیرماه به دبیرخانه سندیکا اعلام نمایند.

هزینه حضور در این پاویون نمایشگاهی متعاقبا بعد از ثبت‌نام اعضا اعلام خواهد شد.