کسب رتبه A توسط سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی رادیویی

01. 08. 08
بازدید: 4466

سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان یابی رادیویی موفق به کسب رتبه A از سوی معاونت تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران شد.

به گزارش سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان یابی رادیویی، مولفه‌های ارزیابی معاونت تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران شامل: حکمرانی، عضویت (جلب مشارکت فعالان بخش/ صنعت مربوطه)، خدمات، تاثیرگذاری بر سیاست‌ها و تنظیم‌گری است.

بر مبنای معیارهای یاد شده سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان یابی رادیویی بار دیگر توانسته رتبه A را در میان تشکل‌های زیرمجموعه اتاق بازرگانی ایران کسب کند.