نخستین جلسه هیات مدیره سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی رادیویی

01. 08. 28
بازدید: 4278

نخستین جلسه هیات مدیره سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی رادیویی، روز چهارشنبه مورخ 1401/08/24 با حضور تعدادی از اعضای هیات مدیره برگزار شد.

در این جلسه مطابق ماده 28 اساسنامه سندیکا، انتخابات داخلی هیات مدیره صورت پذیرفت که طی آن، آقایان افشین کلاهی به عنوان رئیس هیات مدیره، محمدرضا کاویانی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و سعید محمودی به عنوان خزانه دار انتخاب شدند.

در این جلسه، اعضا به بحث و مشورت پیرامون موضوعات مربوط به سندیکا پرداخته و در جهت رشد فعالیت‌ها پیشنهاداتی را مطرح کردند.