برگزاری چهارمین نمایشگاه شهر هوشمند ایران

02. 02. 27
بازدید: 2245

چهارمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی ایران شهر هوشمند ایران از تاریخ 11 الی 12 تیرماه 1402 در محل مصلای امام خمینی با حمایت معنوی سندیکا برگزار می گردد.