حضور سندیکا در بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ

02. 04. 06
بازدید: 537

بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ با حضور سندیکای شناسایی شناسایی و مکانی یابی رادیویی و به همراه شرکت های عضو و همچنین شرکت های حوزه فناوری اطلاعات...

  در نمایشگاه بین المللی تهران از تاریخ 4 تیرماه 1402 به مدت چهار روز در حال برگزاری می باشد.