حضور سندیکا در بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ

02. 04. 06
بازدید: 2029

بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ با حضور سندیکای شناسایی و مکانی یابی رادیویی و به همراه شرکت‌های عضو و همچنین شرکت‌های حوزه فناوری و اطلاعات در نمایشگاه بین المللی تهران از تاریخ 4 تیرماه 1402 به مدت چهار روز در حال برگزاری است.