برگزاری مجمع عمومی سالیانه سندیکا شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی رادیویی

02. 09. 13
بازدید: 584

مجمع عمومی سالیانه سندیکا شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی رادیویی

در روز چهارشنبه مورخ 24 آبان ماه 1402 مجمع عمومی سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی رادیویی با حضور مدیران محترم عامل شرکت‌های عضو سندیکا در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی سندیکا، در این مجمع موضوعاتی که در دستور کار بودند مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصویب شدند.

جناب آقای دکتر کاویانی نایب رئیس هیئت مدیره پس از توضیحاتی کلی، گزارش هیئت مدیره را به مجمع اعلام کردند که مورد تایید اعضا قرار گرفت. همچنین مجمع از خدمات ایشان در این دوره تقدیر و تشکر نمود.

مجمع عمومی سالیانه سندیکا شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی رادیویی

سپس صورت‌های مالی منتهی به 29/12/1401 با توضیحات و گزارش مکتوب بازرس، تایید و تصویب شدند.

در ادامه جلسه، روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای نشر آگهی‌های سندیکا انتخاب شد.

و در نهایت، آقایان داود درخشانی و مهران صدقی به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی‌البدل به مدت یک سال قبول مسئولیت کردند.

پایان خبر//