فراخوان شناسایی پیمانکار جهت طراحی و تولید تعداد 6000 ردیاب خودرو

03. 04. 17
بازدید: 54

farakhan

موسسه ارتباط در نظر دارد "طراحی و تولید تعداد 6000 دستگاه ردیاب خودرویی با نماد (برند) کارفرما و انتقال دانش ضمن واگذاری انحصاری و غیرمشروط مالکیت مادی و معنوی محصول" را از طریق مناقصه محدود یک مرحله‌ای انجام دهد.

 

لذا از کلیه شرکت‌های مجرب و مرتبط با موضوع فوق‌الذکر دعوت می‌شود بر اساس موارد و شرایط مشروحه ذیل جهت همکاری با این موسسه نسبت به دریافت، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی کیفی با ارائه مستندات مربوطه اقدام نمایند.

شرایط مناقصه‌گران:

  • داشتن شخصیت حقوقی و شناسه ملی و کد اقتصادی
  • داشتن توانایی مالی و امکانات و تجهیزات مناسب
  • داشتن دانش و تجربه کافی و سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع مناقصه
  • حسن سابقه و ارائه گواهی از کارفرمایان و خریداران قبلی در صورت لزوم
  • توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه
  • در صورت برنده شدن ارائه ضمانت نامه بانکی جهت انجام تعهدات و همچنین ارائه گواهی سمتا

مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ 16/04/1403 الی 20/04/1403
مهلت عودت اسناد ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 24/04/1403
مبلغ اسناد: پنج میلیون ریال می‌باشد و می‌‍بایست مبلغ فوق‌الذکر نقداً و یا واریز به حساب جاری شماره 5151718063001 بانک سپه شعبه میلاد نور کد 1501785 به‌نام قرارگاه خاتم سازندگی خاتم الانبیاء(ص) سپاه - موسسه ارتباط واریز گردد و مبلغ واریز شده غیرقابل‌استرداد می‌باشد.
محل دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی: تهران، شهرک قدس، بلوار ایوانک، خیابان زرافشان شمالی، کوچه دوم، پلاک 24 - مدیریت حقوقی و امورقراردادها تلفن: 02181444531

ارائه تصویر گواهی سمتا و اصل فیش واریزی جهت تحویل اسناد الزامی است.

سایر توضیحات :

  • هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.
  • مناقصه‌گذار در قبول یا رد کلیه پیشنهادات مختار است.
  • همراه داشتن معرفی‌نامه از طرف شرکت الزامی و ساعات مراجعه از ساعت 8 تا 15 می‌باشد.