دعوت به مجمع عمومی عادی (۲۹ آبان ماه ۱۳۹۷)

97. 07. 30
بازدید: 779

دعوت به مجمع عمومی عادی (۲۹ آبان ماه ۱۳۹۷)بدینوسیله از اعضای محترم سندیکا دعوت به عمل می آید که در روز سه شنبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در سالن جلسات واقع در طبقه اول ساختمان جدید اتاق بازرگانی ایرانبه آدرس خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی شماره ۱۷۵ شرکت نمایند.

یادآور می شود همراه داشتن معرفی نامه رسمی و کارت شناسایی جهت ورود به جلسه الزامی است.
دستور جلسه:
۱ – ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرس.
۲ – بررسی و تصویب ترازنامه و گزارش مالی سندیکا منتهی به پایان اسفند سال ۱۳۹۶ .
۳ – تعیین ورودیه و حق عضویت سالیانه.
۴ – انتخاب بازرس.
۵ – تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
۶ – سایر.

 

درج آگهی در روزنامه فناوران اطلاعات می باشد