گردهمایی سندیکای شناسایی و مکانیابی رادیویی برگزار شد

98. 08. 25
بازدید: 1728

گردهمایی سندیکای شناسایی و مکانیابی رادیویی برگزار شدگردهمایی صمیمانه سندیکای شناسایی و مکانیابی رادیویی با حضور اعضای قدیمی و جدید برگزار شد.به گزارش روابط عمومی سندیکا در ابتدای این نشست افشین کلاهی به حاضران در نشست خیرمقدم گفت و سپس از رشد و پیشرفت سندیکا طی یک ساله اخیر خبر داد


 و افزود: رشد سندیکا علاوه بر افزایش تعداد اعضا، بلکه در فعالیت ها و پیگیری امور نیز نمود پیدا کرده است.
او با بیان اینکه تمام تلاش خودمان را به کار میگیریم تا سندیکا به جایگاهی که شایسته اعضایش است، دست یابد، افزود: برای مثال شاهد هستیم در پروژه سامانه ملی ناوبری از سندیکا و اعضای آن دعوت می شود تا به اتفاق دو معاون وزیر به بررسی ابعاد و راهکارهای عملیاتی پروژه ای در سطح ملی پرداخته شود. امیدوارم این روند صعودی رشد و توسعه در سندیکا تداوم داشته باشد.
در ادامه نشست فرصتی به هر یک از حاضران در نشست داده شد تا ضمن معرفی شرکت متبوعشان در خصوص فعالیت ها و عملکرد آتی سندیکا اظهار نظر کنند.
در پایان نیز پس از صرف شام، گروه های کوچک و بزرگی جهت بحث و گفتگو در خصوص موضوعات روز صنعت میان حاضران در نشست شکل گرفت و در نهایت نیز با یک عکس یادگاری این گردهمایی صمیمانه به اتمام رسید.