الوند توسعه دانا

الوند توسعه دانا

حبیب دانائیان

شرکت الوند الکترونیک دانا در سال 1387 با هدف طراحی و تولید تجهیزات الکترونیکی تاسیس و در این راستا فعالیت خود را آغاز نموده است.

سامانه های GPS
موقعیت یاب خودرویی (AVL)
طراحی و ساخت سخت افزار
طراحی و تولید نرم افزار
پشتیبانی نرم افزار