اندیشه هوشمند مانا

اندیشه هوشمند مانا

قاسم درخشان

شرکت اندیشه هوشمند مانا در سال ۱۳۹۰ تاسیس گردیده و در زمینه طراحی و تولید نرم افزار - مشاوره - آموزش پروژه های تحقیقاتی صنعت برق فعالیت دارد.

طراحی و تولید نرم افزار
سامانه های GIS
جمع آوری خودکار داده ها (AIDC)
تولید نرم افزارهای سفارشی
پشتیبانی نرم افزار