آسا‌ نرم افزار

آسا‌ نرم افزار

امیر منصور‌ عطار

مشاوره، ارائه راه حل، تامین و پیاده سازی سیستم های مبتنی بر RFID و طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای سفارش مشتری در محیط WEB و Client-Server

دارای پروانه و تاییدیه از:

شورای عالی انفورماتیک سندیکای شرکتهای شناسایی و مکان یابی رادیویی

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ارائه خدمات اینترنت از سازمان تنظیم مقررات رادیویی

توضیحات:

RFID تکنولوژی قرن است. ضرورت شناخت این تکنولوژی برای مدیران ارشد صنایع و سازمان های بزرگ اجتناب ناپذیر است. بدون شناخت این تکنولوژی و منافع حاصل از بکارگیری آن توجیه پذیرش هزینه های مربوط به آن غیر قابل قبول است.

RFID تکنولوژی plug and play نیست RFID نیاز به امکان سنجی تحلیل و طراحی انتخاب صحیح تجهیزات و استانداردها اجرای آزمایشی و آموزش کاربران دارد.

RFID به تنهایی و بدون ارتباط با بستر نرم افزاری لازم راهگشا نیست، بلکه در طراحی این سیستم ها کارشناسان نرم افزار الکترونیک مخابرات و شبکه با تسلط بر تکنولوژی RFID بهترین راه حل را ارائه می دهند.

سامانه های RFID
طراحی و تولید نرم افزار
تولید نرم افزارهای سفارشی
پشتیبانی نرم افزار
شبکه و زیرساخت و سخت افزار