اطلس ره نگار آریا

اطلس ره نگار آریا

محمدعلی خدایی

گارمین در سال 1989 توسط گری بورل و کااو راه اندازی شد و اولین دستگاه جی پی اس آن به نام Pronav با قیمت حدود 2500 دلار تولید شد. شرکت گارمین در سال 1995 با رشد چشمگیری مواجه شد و با تولید دستگاه های جی پی اس دستی فروشی معادل 105 میلیون دلار را کسب کرد.

سامانه های GPS
موقعیت یاب خودرویی (AVL)
سامانه های GIS
طراحی و تولید نرم افزار
پشتیبانی نرم افزار