موسسه سنجش از دور بصیر

موسسه سنجش از دور بصیر

سید یاسر محسنی زنوزی

سنجش، سیستم های اطلاعات GeoSpatial، ژئوفیزیک و محیط زیست

سامانه های GIS
سامانه های GPS
طراحی و ساخت سخت افزار
طراحی و تولید نرم افزار
جمع آوری خودکار داده ها (AIDC)