خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر

خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر

فرامرز آذرچهر

شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر دارای دو بخش شیمی و ریلی بوده که بخش ریلی دارای زیر مجموعه RFID می باشد و واحد RFID این شرکت نماینده شرکتهای TagMaster سوئد و ۷ID اتریش بوده در زمینه تامین تجهیزات و راه حلهای جامع مدیریت ناوگان برای سازمانهایی مانند راه آهن، مترو ها، فرودگاه ها و سایر سازمانهای مرتبط فعالیت می نماید.

- تامین سخت افزار RFID مانند تگ و ریدر در انواع Active, Passive, Semi-passive
- تامین میان افزار جمع آوری و ترنسفورم کردن اطلاعات و ذخیره سازی آنها
- تامین نرم افزار های کاربری جهت موقعیت یابی، گزارشگیری و…
- ارائه سرویس های مشاوره جهت Planning و اجرا

سامانه های RFID
طراحی و تولید نرم افزار
طراحی و ساخت سخت افزار
پشتیبانی نرم افزار
سامانه های GPS