سامانه ساز دلفین آپادانا

سامانه ساز دلفین آپادانا

مجتبی جمالی

شرکت سامانه‌ ساز دلفین آپادانا در سال ۱۳۸۷ با یک تیم دو نفره با ایده هوشمند و مکانمندسازی ناوگان خودرویی تشکیل شد. نتیجه ۲ سال تحقیق، توسعه و عملیات تیم تشکیل شده اولین نسخه نرم‌ افزار مدیریت ناوگان خودرویی بود که در سال ۱۳۸۹ منتشر شد. از ابتدای سال ۱۳۹۰ تیم فنی شرکت، قدم‌ های ابتدایی برای مطالعه و تحقیق پیرامون سنسور وزن خودرویی را برداشت که نتیجه رضایت بخش این تحقیق در سال ۱۳۹۱ تجاری شده و روانه بازار شد.

سامانه های GPS
موقعیت یاب خودرویی (AVL)
طراحی و ساخت سخت افزار
طراحی و تولید نرم افزار
پشتیبانی نرم افزار