افزار ایمنی احصا

افزار ایمنی احصا

علیرضا کشاورز

طراح و مجری سیستم های شناسائی RFID – طراح روش های یکپارچه حفاظتی – مشاور سیستم های ایمنی – مجری پروژه های کلان ملی – سرویس و خدمات ۲۴ ساعته

سامانه های RFID
سامانه های حفاظتی و امنیتی
طراحی و ساخت سخت افزار
طراحی و تولید نرم افزار
جمع آوری خودکار داده ها (AIDC)