الکترو فراز رابین

الکترو فراز رابین

مهندس احمدی

شرکت دانش بنیان الکترو فراز رابین دارای دو محصول دانش بنیان می باشد. (فعال در زمینه طراحی و تولید ادوات الکترونیکی)

طراحی و ساخت سخت افزار
سامانه های GPS
موقعیت یاب خودرویی (AVL)
طراحی و تولید نرم افزار
اتوماسیون صنعتی