نیمه هادی عماد

نیمه هادی عماد

داود رادمهر

- تولید انواع کارت هوشمند
- خرید، فروش و واردات تجهیزات رادیویی
- تامین، طراحی و ساخت تجهیزات خاص
- ساخت دستگاه MDT (تولید کننده محصول ملی و بومی)
- اجرای راهکارهای مبتنی بر ردیابی حین حرکت متحرکها (با استفاده از بستر GPRS و رادیویی)
- تولید سیستم ضد سرقت خودرو ( Immobilizer ) و سیستم کددهی خودرو
- تولید سیستم ایربگ خودرو (تنها شرکت تولید کننده ایربگ ایمن)
- تولید سنسور با تکنولوژی MEMS

طراحی و ساخت سخت افزار
موقعیت یاب خودرویی (AVL)
جمع آوری خودکار داده ها (AIDC)
اتوماسیون صنعتی
سامانه های حفاظتی و امنیتی