پیشتازان صنعت فراز ارتباط

پیشتازان صنعت فراز ارتباط

کریم محمد پور اقدم

شرکت پیشتازان صنعت فراز ارتباط در سال 1395 به عنوان یک شرکت تابعه (زیر مجموعه هلدینگ صنایع الکترونیک زعیم) شروع به فعالیت نموده است. سابقه فعالیت این مجموعه بیش از 45 سال در حوزه طراحی، تولید محصولات الکترونیک و مخابرات، تحقیق و توسعه، پیاده سازی و اجرای پروژه های مختلف ارتباطی و رادیویی می باشد.

طراحی و ساخت سخت افزار
جمع آوری خودکار داده ها (AIDC)
طراحی و تولید نرم افزار
تولید نرم افزارهای سفارشی
سامانه های حفاظتی و امنیتی