هیرو نگار پارس

هیرو نگار پارس

میثم غنی زاده

- سیستم های موقعیت یابی دقیق DGPS

- سامانه های ردیابی مبتنی بر GPS/GNSS

- اینترنت اشیاء IoT

سامانه های GPS
سامانه های GIS
طراحی و ساخت سخت افزار
طراحی و تولید نرم افزار
اینترنت اشیاء (IOT)