هوشمند نمایه افراز

هوشمند نمایه افراز

مهندس پرویزیان

شرکت هوشمند نمایه افراز در سال 1382 به ثبت رسیده و با هدف طراحی و تولید سامانه های الکترونیکی ، مخابراتی و نرم افزاری خصوصا در حوزه هوشمند سازی حمل و نقل که از موضوعات به روز در جوامع امروزی است فعالیت خود را آغاز کرده است.

- طراحی و تولید سامانه های الکترونیکی، مخابراتی و نرم افزاری در حوزه هوشمند سازی حمل و نقل

سامانه های GPS
موقعیت یاب خودرویی (AVL)
طراحی و ساخت سخت افزار
طراحی و تولید نرم افزار
پشتیبانی نرم افزار