مرکز تحقیقات اینترنت اشیا

مرکز تحقیقات اینترنت اشیا

محمد قیصری

ـ تسریع روند گسترش دانش “اینترنت اشیاء” در کشور

- ارائه راه کارهای همکاری تیمی جهت درک، کشف، نوآوری و توسعه آینده اینترنت اشیاء در کشور

- فراهم آوردن اتاق فکر تخصصی در بخش های مختلف فناوری “اینترنت اشیاء” جهت ارتقاء نقشه راه کشور

- شناسایی چالش ها، تهدیدات و فرصت های پیش روی کشور در زمینه فناوری “اینترنت اشیاء”

- رفع دغدغه های ملی و اجتماعی در خصوص امنیت، حریم خصوصی و حفظ اطلاعات شخصی شهروندان به موجب این فناوری در کشور

- دست یابی به سطح قابل قبولی از ارتباط مجازی اشیاء در دنیای فیزیکی جهت پوشش نیازهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی کشور

- بستر سازی مناسب جهت همکاری میان سازمان های دولتی و صنعتی کشور و نهادهای علمی و دانشگاهی

- تسهیل شرایط جهت مشارکت در پروژه های مشترک منطقه ای و بین المللی

- ارتباط مستمر با جوامع بین المللی این فناوری جهت انتقال آخرین دستاوردها به داخل کشور و نیز معرفی موفقیت های ملی به خارج از کشور

اینترنت اشیاء (IOT)
طراحی و تولید نرم افزار
پشتیبانی نرم افزار
جمع آوری خودکار داده ها (AIDC)
طراحی و ساخت سخت افزار