کشت یار

کشت یار

سارا میرشکاری

کشتیار، یک دستیار هوشمند برای زمین­ های کشاورزی است که با پایش به هنگام محصولات کشاورزی و ب­کارگیری داده­ های ترکیبی سنجش از دور و داده­ های زمینی راندمان تولید محصولات کشاورزی را افزایش می­ دهد. داده ­های دریافتی از ماهواره ­ها سنجش از دور در الگوریتم اختصاصی توسعه داده شده توسط تیم کشتیار، پردازش شده و در راستای افزایش عملکرد و آسیب رسانی کمتر به محیط زیست راه حل ارائه می دهد.

سامانه های GIS
سامانه های GPS
طراحی و تولید نرم افزار
جمع آوری خودکار داده ها (AIDC)
پشتیبانی نرم افزار