مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا)

مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا)

محمد جواد انبیایی

- ارائه خدمات مهندسی پژوهشی در زمینه فناوری اطلاعات
- تدوین راهبردها و راهکارهای کسب جذب انطباق و توسعه فناوری اطلاعات
- انجام مطالعات در جهت ترسیم راهبردها و راهکارهای مناسب توسعه صنعتی و انجام مطالعات امکانسنجی در زمینه فناوری اطلاعات
- تدوین و تولید بسته‌های نرم افزاری
- ارائه مشاوره و خدمات برنامه‌ریزی و مدیریت نظارت و اجرای طرح‌های اطلاع‌رسانی طرح‌های مطالعاتی پروژه‌های تکنولوژی‌گرا امور شبکه رایانه‌ای جهانی و داخلی ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی و طرح‌هایی که مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد.

 

سامانه های RFID
سامانه های GPS
سامانه های GIS
طراحی و ساخت سخت افزار
طراحی و تولید نرم افزار