اندیشه الکترونیک مهسا

اندیشه الکترونیک مهسا

احمد رضا شاه آبادی

طراح، سازنده و پیاده کننده سیستمهای کنترل تردد RFID و ساعتهای حضور و غیاب و در بازکن ها (اثرانگشت – کارت – کد)، قفل های الکترونیکی و مگنت شفتی، سیستمهای اعتباری، راهبند، سیستمهای پارکینگ (تردد اعتبار ظرفیت نمایشگر ) و توانای انجام پروژه های RFID در سطح ملی و ارائه کلیه نرم افزارهای مربوطه تحت ویندوز کلیه سیستم ها در بستر شبکه که با پروتکل TCP/IP قابل اجرا می باشند.

سامانه های RFID
طراحی و ساخت سخت افزار
طراحی و تولید نرم افزار
پشتیبانی نرم افزار
جمع آوری خودکار داده ها (AIDC)