نقش نگاران توسعه

نقش نگاران توسعه

مهدی شاه حیدری

این مهندسین مشاور فعالیت خود را با نقشه برداری زمینی شروع کرده و در ادامه گستره فعالیت خود را در زمینه های سیستم اطلاعات مکانی (GIS) ادامه داده است.در زمینه های GIS از جمله موارد مهم می توان به ایجاد سامانه WEB GIS با استفاده از پلتفرم های تجاری و متن باز اشاره نمود با پیشرفت در عرصه نقشه برداری و ایجاد نیازهای جدید در استفاده از فعالیت های نوین، این مشاور وارد عرصه فتوگرامتریبرد کوتاه شده و با استفاده از تکنولوژی پهپاد به ارایه نقشه های اورتو، سه بعدی و سایر خروجی های  مد نظر کارفرمایان نموده است

سامانه های GIS
سامانه های GPS
طراحی و ساخت سخت افزار
طراحی و تولید نرم افزار
پشتیبانی نرم افزار