پرتو مبدا پرگاس

پرتو مبدا پرگاس

فرشید حبیبی

طراحی و تولید پروژکتور در صنایع روشنایی و خودرو (ایران جم) به منظور طراحی و ساخت سیستمهای نوبنیان علمی و پژوهشی مبنی بر تکنولوژی های برتر دنیا و نیز تولید نرم افزار

طراحی و تولید نرم افزار
طراحی و ساخت سخت افزار
تولید نرم افزارهای سفارشی
شبکه و زیرساخت و سخت افزار
پشتیبانی نرم افزار