پیشگام صنعت غدیر

پیشگام صنعت غدیر

مهدی نظری

شرکت مهندسی و مشاوره پیشگام صنعت غدیر در سال ۱۳۸۳ تاسیس و در زمینه مهندسی و مشاوره پروژه های الکترونیک، مکانیک مشغول به فعالیت شد.

طراحی و ساخت سخت افزار
جمع آوری خودکار داده ها (AIDC)
سامانه های حفاظتی و امنیتی
اتوماسیون صنعتی
طراحی و تولید نرم افزار