ره نگار

ره نگار

افشین کلاهی

 اولین و بزرگ ترین ارائه دهنده گیرنده GPS، سامانه تعیین موقعیت و ردیابی (AVL)، راهیاب خودرو (Navigation)، سیستم های هوشمند حمل و نقل، نقشه و نرم افزارهای GIS و GPS

موقعیت یاب خودرویی (AVL)
سامانه های GPS
سامانه های GIS
طراحی و ساخت سخت افزار
طراحی و تولید نرم افزار