سامانه های هوشمند راه ابریشم

سامانه های هوشمند راه ابریشم

مهندس بخشایش

- سامانه‌های هوشمند حمل‌ و نقل (ITS)
- سامانه‌های هوشمند موقعیت یاب خودرویی (AVL)
- سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات رانندگی
- سامانه سرعت‌سنج لیزری قابل حمل (Laser Gun)
- سامانه مدیریت پارکینگ
- سامانه پلاک خوان (ANPR)
- سامانه‌های نظارت و پایش تصویری (شهری، جاده ای و اماکن)
- سامانه‌های مبتنی بر موقعیت
- طراحی و تولید انواع تجهیزات الکترونیکی مبتنی بر سفارش
- تجهیز و پشتیبانی استودیوهای صوتی و تصویری

موقعیت یاب خودرویی (AVL)
سامانه های GPS
سامانه های GIS
طراحی و ساخت سخت افزار
طراحی و تولید نرم افزار