فناوری اطلاعات سیناوب

فناوری اطلاعات سیناوب

محمد سعید بریموندی

فناوری اطلاعات و ارتباطات، حفاظت الکترونیکی، ارائه خدمات و محصولات در زمینه تجهیزات ذخیره سازی، تجهیزات نظارت تصویری، سامانه های نرم افزاری یکپارچه AVl ، GPS ، GIS

سامانه های GPS
موقعیت یاب خودرویی (AVL)
سامانه های GIS
طراحی و تولید نرم افزار
پشتیبانی نرم افزار