راهکارهای نرم افزاری آسمان

راهکارهای نرم افزاری آسمان

محمد رضا آل آقا

موسسین قبل از ثبت شرکت آسمان ابتدا شرکت مدیریت توسعه نرم افزار آسیا گستر (متنا) را در سال 1386 با هدف تهیه و تدوین نرم افزار جامع بودجه عملیاتی تاسیس کردند. در شرکت متنا با کمک سالها تجربه خود درحوزه های مالی، اقتصادی و بودجه توانستند نرم افزار جامع بودجه ریزی و کنترل بودجه را تا پایان سال 1388 بطور کامل تولید نموده و در شرکتهای آب و فاضلاب استان تهران پیاده سازی نمایند. همزمان با این کار شرکت متنا در حوزه تولید کارت های هوشمند چند منظوره مانند کارت های اعتباری بانکی، کارت های پروانه کسب الکترونیک و کارت اشتغال برای وزارت صنعت معدن و تجارت، کارت های شناسایی سازمانها و همچنین شبکه سراسری تخفیف نیز فعالیت کرد. 

طراحی و تولید نرم افزار
تولید نرم افزارهای سفارشی
پشتیبانی نرم افزار
سامانه های RFID
سامانه های حفاظتی و امنیتی