طراحان کنترل شرق

طراحان کنترل شرق

داود درخشان

شرکت طراحان کنترل شرق با هدف ایجاد کسب و کار در حوزه های فناوری اطلاعات، الکترونیک و اتوماسیون صنعتی در سال 1382 تاسیس و آغاز به کار نموده است. از ابتـدای سال 1382 تحقیـقات و مطالعـات خود را بصورت تخصصـی بـر روی سیستـم های مبتنی بر کارت هـای هوشمنـد RFID متمرکز نموده و در این راستا موفق به دریافت تاییدیه از سازمان پژوهش های علمی و صنعتـی ایران جهت ثبت سامانه خواندن و نوشتن بر روی کارت بدون تماس مایفر ۱K گردید.
یکی از افتخـارات شرکت طراحان کنترل شرق در حوزه سامانه های مبتنی بر تکنولوژی RFID، طراحی و ساخت اولین پمپ بنزیـن هوشمند کشور مبتنی بر فنـاوری کارت های بدون تماس برای صنایع دفاع استان خراسان می باشد. همچنین این شرکت با طراحی، تولید و اجرای اولین سامانه کارت بلیط هوشمند در ایران برای سازمان اتوبوسرانی تبریز افتخاری دیگر را در کارنامه خود به ثبت رسانده است. هدف متعالـی این مجموعه بکارگیـری دانش فنـی در راستای توسعه زیرساخت های IT در کشور و گسترش خدمات الکترونیک در ایران اسلامی می باشد.

سامانه های RFID
سامانه های GPS
موقعیت یاب خودرویی (AVL)
طراحی و ساخت سخت افزار
طراحی و تولید نرم افزار