طلیعه صنعت هوشمند

طلیعه صنعت هوشمند

پیام میرفتاحی

  • تهران، محله شهرک آپادانا ، خیابان آپادانا ، کوچه گلسرخ ، پلاک 0 ، ساختمان فاز2 بلوک 21 ورودی چهارم ، ورودی چهارم ، طبقه همکف
سامانه های RFID
سامانه های GPS
اینترنت اشیاء (IOT)
طراحی و تولید نرم افزار
موقعیت یاب خودرویی (AVL)