فرم الکترونیکی عضویت در سندیکا

بازدید: 12276

فرم الکترونیکی عضویت در سندیکا

 

لیست مدارک عضویت متقاضی محترم؛ لطفا جهت ارسال درخواست عضویت خود، فرم الکترونیکی زیر را با دقت پر کرده و مستندات خواسته شده را نیز به طور کامل در قالب یک فایل فشرده (با پسوند zip و یا rar و حداکثر حجم 25Mb) به آن پیوست و برای دبیرخانه ارسال نمایید. در اسرع وقت از طرف دبیرخانه با شما تماس گرفته خواهد شد.


لیست مدارک عضویت لیست مدارک مورد نیاز که می بایست پیوست و ارسال گردند (پسوند zip یا rar | حداکثر حجم 25Mb) :
لیست مدارک رزومه شخصی مدیر عامل
لیست مدارک رزومه شرکت
لیست مدارک لوگوی شرکت
لیست مدارک آگهی تاسیس
لیست مدارک آخرین تغییرات روزنامه رسمی
لیست مدارک آخرین مدرک تحصیلی مدیر عامل
لیست مدارک تصویر شناسنامه مدیرعامل
لیست مدارک تصویر کارت ملی مدیرعامل
لیست مدارک تصویر گواهی عضویت در سازمان های مرتبط
لیست مدارک فیش واریزی

 

فرم الکترونیکی عضویت در سندیکا

 

 لیست مدارک عضویت متقاضی محترم؛ لطفا جهت ارسال درخواست عضویت خود، فرم الکترونیکی زیر را با دقت پر کرده و مستندات خواسته شده را نیز به طور کامل در قالب یک فایل فشرده (با پسوند zip و یا rar و حداکثر حجم 25Mb) به آن پیوست و برای دبیرخانه ارسال نمایید. در اسرع وقت از طرف دبیرخانه با شما تماس گرفته خواهد شد.


لیست مدارک عضویت لیست مدارک مورد نیاز که می بایست پیوست و ارسال گردند:
لیست مدارک رزومه شخصی مدیر عامل
لیست مدارک رزومه شرکت
لیست مدارک لوگوی شرکت
لیست مدارک آگهی تاسیس
لیست مدارک آخرین تغییرات روزنامه رسمی
لیست مدارک آخرین مدرک تحصیلی مدیر عامل
لیست مدارک تصویر شناسنامه مدیرعامل
لیست مدارک تصویر کارت ملی مدیرعامل
لیست مدارک تصویر گواهی عضویت در سازمان های مرتبط
لیست مدارک فیش واریزی

نام شرکت(*)
فیلد خالی است
موبایل مدیرعامل (*)
فیلد خالی است
تاریخ تاسیس (*)
ورودی نامعتبر است
موبایل نماینده (*)
فیلد خالی است
تلفن ثابت (*)
فیلد خالی است
ایمیل (*)
ورودی نامعتبر
شناسه ملی (*)
فیلد خالی است
موضوع فعالیت (*)
فیلد خالی است
آدرس (*)
فیلد خالی است
سایر توضیحات
فیلد خالی است
پیوست مدارک
ورودی نامعتبر
مدیرعامل (*)
فیلد خالی است
ایمیل مدیرعامل (*)
ورودی نامعتبر
نام نماینده (*)
فیلد خالی است
ایمیل نماینده (*)
ورودی نامعتبر
فاکس (*)
فیلد خالی است
وب سایت (*)
فیلد خالی است
شماره کارت بازرگانی
فیلد خالی است
دانش بنیان (*)
ورودی نامعتبر است
کدپستی (*)
فیلد خالی است
عضویت در سازمان ها (*)ورودی نامعتبر است
اثبات هویت انسانی (*)

ورودی نامعتبر است

 1. نام شرکت(*)
  فیلد خالی است
 2. تاریخ تاسیس(*)
  ورودی نامعتبر است
 3. مدیرعامل(*)
  فیلد خالی است
 4. موبایل مدیرعامل(*)
  فیلد خالی است
 5. ایمیل مدیرعامل(*)
  ورودی نامعتبر
 6. نام نماینده(*)
  فیلد خالی است
 7. موبایل نماینده(*)
  فیلد خالی است
 8. ایمیل نماینده(*)
  ورودی نامعتبر
 9. تلفن ثابت(*)
  فیلد خالی است
 10. فاکس(*)
  فیلد خالی است
 11. وب سایت(*)
  فیلد خالی است
 12. ایمیل(*)
  ورودی نامعتبر
 13. دانش بنیان(*)
  ورودی نامعتبر است
 14. شناسه ملی(*)
  فیلد خالی است
 15. شماره کارت بازرگانی
  فیلد خالی است
 16. موضوع فعالیت(*)
  فیلد خالی است
 17. آدرس(*)
  فیلد خالی است
 18. کدپستی(*)
  فیلد خالی است
 19. سایر توضیحات
  فیلد خالی است
 20. عضویت در سازمان ها(*)


  ورودی نامعتبر است
 21. پیوست مدارک
  ورودی نامعتبر
 22. اثبات هویت انسانی(*)
  ورودی نامعتبر است