تعیین پارامترهای موثر در تعرفه خدمات نصب تجهیزات GPS

98. 10. 09
بازدید: 564

تعیین پارامترهای موثر در تعرفه خدمات نصب تجهیزات GPS

بر اساس صورتجلسه کمیته صنفی سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی مورخ 1398/10/09 و نیز تصویت آن توسط هیات مدیره محترم سندیکا، بدین وسیله دستورالعمل مربوطه "پارامترهای تعیین کننده و موثر در تعرفه خدمات نصب تجهیزات GPS" در اختیار کل اعضاء و نیز دیگر ذینفعان محترم قرار می گیرد.


برای دریافت فایل مربوط به دستور العمل

"پارامترهای تعیین کننده و موثر در تعرفه خدمات نصب تجهیزات GPS"

کلیک کنید و یا QR Code را اسکن نمایید.

همچنین جهت دریافت فایل اکسل محاسبه تعرفه خدمات اینجا کلیک نمایید.

دانلود اساسنامه سندیکا