خدمات و تسهیلات رفاهی

بازدید: 4763

تسهیلات رفاهی

 

سندیکا خدمات و تسهیلات رفاهی قابل ارائه از سوی سندیکا:

سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی در راستای اهداف و خدمات به اعضای خود، توانسته تا کنون شرایط و تسهیلاتی را برای اعضای محترم فراهم نماید تا شما عزیزان بتوانید از مزایای صنفی بیشتری بهره مند شوید. شایان ذکر است تلاش مداوم برای افزایش کیفیت و تنوع این تسهیلات رفاهی، در دستور کار همیشگی این سندیکا قرار دارد.


سندیکا برخی از این تسهیلات عبارتند از:

سندیکا ارائه بیمه تکمیلی با شرایط و تخفیف مناسب
سندیکا هماهنگی با بانک مهر اقتصاد جهت اعطای وام و تسهیلات حقوقی و حقیقی
سندیکا خدمات بهداشتی و درمانی
سندیکا خدمات مرکز داوری 
سندیکا دوره های آموزشی رایگان
سندیکا تخفیف جهت حضور در سمینارها و نمایشگاه های مرتبط