نخستین کنگره ملی شناسایی و مکان یابی رادیویی

94. 12. 18
بازدید: 477

نخستین کنگره ملی شناسایی و مکان یابی رادیویی در تاریخ های 28 و 29 دی ماه 1394 توسط سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی با حضور شرکت های فعال در زمینه های GPS، RFID و .... برگزار گردید