حضور سندیکا در نمایشگاه ژئوماتیک ـ 1393

93. 08. 06
بازدید: 461

حضور سندیکا در نمایشگاه ژئوماتیک ـ 1393

بیست و یکمین همایش و نمایشگاه ژئوماتیک 2015 در روزهای 3 و 4 خردادماه 1393 برگزار گردید که سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی به نمایندگی از تمامی اعضای خود در این نمایشگاه حضور داشت.